//שירותי החברה

השקעות אלטרנטיביות

תיק ההשקעות הממוצע מורכב מאיגרות חוב (מדינה/קונצרני) וממניות (מניות ישירות/קרנות סל) ככל שרכיב המנייתי גדול יותר רמת הסיכון בתיק גדולה יותר, וכל זה נקבע לפי רמת הסיכון של המשקיע.

תכנון פיננסי מקיף

קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה. מניסיוני נחשפתי להרבה מקרים בהם אני פוגש אנשים מוכשרים, חלקם ממש מומחים גדולים בתחום עיסוקם אך ברגע שזה מגיע לעולם ההשקעות והסיכונים הפרטי שלהם הם נוהגים בצורה שונה..

תכנון לפרישה ומוצרי השקעה לגיל השלישי

תיקון 190, פוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה. על מנת להגיע מוכנים לצומת זו יש לבצע את התיכנון הפיננסי עוד לפני הפרישה, הליך זה כולל מיפוי של הנכסים הקיימים, בדיקת גובה ההכנסות לתא המשפחתי ערב הפרישה?