//מוצרי השקעה אלטרנטיביים

בהינתן סביבת הריבית הנמוכה בשנים האחרונות, אנו רואים שהתשואה הפוטנציאלית הגלומה באיגרות החוב נמוכה, והמניות מטבען הינן נייר ערך ברמת סיכון גבוהה, החלו להתחזק אפיקי השקעה אלטרנטיביים. מטרת השקעות מסוג זה הינה לגוון את תיק ההשקעות המסורתי ולייצר לפורטפוליו הכולל פיזור סיכונים רחב יותר ופוטנציאל תשואה גבוה יותר.


נדגיש כי השקעות אלטרנטיביות הן השקעות שאינן בקורלציה מלאה לשוק ההון.


מדובר בעולם השקעות מגוון ומרתק שלא ניתן להתייחס אליו כמקשה אחת.

הכולל השקעות בתחומים כמו אשראי, מטבעות קריפטוגרפיים, נדל"ן, תשתיות וקרנות השקעה פרטיות . כל אחד מתחומים אלו מכיל מנעד רחב של אפשרויות השקעה ברמות סיכון שונות.


בדומה לאפיקי ההשקעה המסורתיים בשוק ההון גם בהשקעות אלטרנטיביות ניתן למצוא השקעות ברמות סיכון נמוכות וכאלו ברמות סיכון גבוהות כאשר הכלל הינו זהה –"כגודל הסיכון גודל הסיכוי".


בהשקעות אלטרנטיביות ישנם אפיקי השקעה אשר מציעים את ההצטרפות להשקעה בהן על פי תשקיף באישור של הרשות לני"ע, אותם אפיקי השקעה פתוחים ונגישים להצטרפות של כל משקיע (לכלל הציבור).

אפיקי השקעה אשר אינם עברו תשקיף של הרשות לני"ע הינם אפיקי השקעה אשר אינם פונים לכלל הציבור וניתנים להצעה עד ל35 משקיעים ב12 חודשים. פרט לאותם 35 ניצעים ניתן לצרף לאפיק ההשקעה גם "משקיעים כשירים".

אז מי נחשב "משקיע כשיר"?

משקיע כשיר – Accredited Investor - משקיע כשיר הוא אדם פרטי אשר עומד באחד משלושת המבחנים הבאים:


1."מבחן הנכסים הנזילים" (היקף הנכסים) – השווי הכולל של כל הנכסים הנזילים (מזומנים ,פיקדונות, *ניירות ערך הנסחרים בבורסה ונכסים פיננסים כהגדרתם בחוק הייעוץ) עולה על 8,095,444 ₪.

*נכסים פיננסיים – יחידות כהגדרתן בחוק ההשקעות המשותפות, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.

2."מבחן ההכנסות" (גובה הכנסה שנתית) – גובה הכנסת המשקיע בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1,214,317 ₪, או שגובה ההכנסה של התא המשפחתי (יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר) אליו הוא משתייך עולה על 1,821,475 ₪

3."מבחן משולב" - השווי הכולל של הנכסים הנזילים של המשקיע הינו מעל 5,059,652 ₪ וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 607,158 ₪ או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 910,737 ₪.

אז מה היתרון של המשקיעים הכשירים?


משקיעים כשירים חשופים להזדמנויות השקעה שונות ומגוונות אשר לרוב נחשפים אליהם בעיקר הגופים המוסדיים ואינן בהישג ידם של שאר ציבור המשקיעים.


במסגרת השקעות אלטרנטיביות ניתן למצוא השקעות כמו:


קרנות ריט (REIT) ועסקאות נדל"ן

חבירה לעסקה יזמית כחלק מקבוצת משקיעים. ההשקעה מקנה למשקיעים בשותפות בעלות ישירה בחברת הנכס ובהתאם לכך, מאפשרת ליהנות מרווחים יזמיים. קיימים מגוון אפיקי השקעה ברמות סיכון שונות מסלול אקוויטי(הון) ומסלול חוב.

קרנות אשראי והלוואת חברתיות P2P

בבדיקה שנערכה בסוף שנת 2020 נמצא כי מחצית מהאשראי במדינה לא מנוהל דרך המערכת הבנקאית, מתוך אותו צורך של עסקים הזקוקים להלוואות או הלוואת פרטיות

קרנות גידור – Hedge Fund

קרן גידור הינה מכשיר פיננסי אשר בהגדרתה שואפת להשגת תשואה חיובית בכל מצב עולם, הן בשוק יורד והן בשוק עולה. זאת תוך כדי נקיטת אסטרטגיות פיננסיות שונות יחד עם שימוש במכשירים פיננסים מתקדמים.

נכסים/מטבעות דיגיטליים

רבות דובר על המטבע שמשגע את העולם "הביטקוין" בשנים האחרונות ראינו את שוויו עולה ויורד בחדות תוך כדי תנודתיות יוצאת דופן. יש אשר מאמינים כי העתיד נמצא שם וצופים למטבע עתיד מזהיר ויש כאלו שחושבים שמדובר בבועה שסופה להתפוצץ.