// סקירה כלכלית לחודש נובמבר 2021

 לקוחות יקרים,


מוגשת עבורכם סקירה כלכלית לחודש נובמבר 2021

 

לאחר התשואות המדהימות של חודש אוקטובר,

חודש נובמבר החל בצורה נהדר למשקיעים, ממש לקראת סוף החודש החלו ירידות אשר נוצרו כתוצאה משילוב של שני גורמים.

הראשון בהיבט הקורונה, הופעתו של הזן הדרום אפריקאי ה-"אומיקרון".

השני בהיבט הכלכלי, תחזית של יו"ר הפד ג'רום פאואל שהאינפלציה שחווה ארה"ב תלווה אותנו עוד זמן ובכך למעשה סתר את ההגדרה "אינפלציה זמנית" זה השתמש במהלך החודשים האחרונים.

 

בבחינת ביצועי תעשיית קופות הגמל וקרנות ההשתלמות חודש נובמבר הסתיים בתשואות חיוביות קלות.

כאשר הממוצע בקופות הכלליות נע סביב 0.1% ובקופות המנייתיות נע סביב מינוס חצי אחוז.

 

אירועים מרכזיים:


ריבית בנק ישראל - נשארה ללא שינוי ועומדת על 0.1%, ריבית הפריים בהתאם על 1.6%.


נראה כי לאור עליות המחירים בעולם אנו צועדים בקצב מהיר ליום שבו יוחלט על העלאת ריבית בארה"ב/באירופה.

מבחינת בנק ישראל העלאת הריבית כזו יכולה לסייע בהתמודדות עם התחזקות השקל.

כלומר ללא ביצוע מהלך אקטיבי הלחצים הקיימים מירידות האירו והשקל עשויים להיפתר.


אינפלציה - מדובר במגמה כלל עולמית.

בעוד באירופה ובארה"ב אנו רואים עליות מחירים של 6% וצפונה אצלנו האינפלציה עדיין נמצאת בטווח היעד של בנק ישראל.

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1% באוקטובר 2021, ובסיכום מתחילת השנה עלה ב-2.6%

כמו גם האינפלציה ב12 החודשים האחרונים אף היא 2.6%.

נתונים אודות חודש נובמבר יפורסמו ע"י הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) ב15 לדצמבר.


הודעות חשובות הנוגעות לכלל הציבור:


אנחנו נכנסים לחודש האחרון של שנת המס 2021 וזה המקום להזכיר לנצל את הטבות המס לשנה הזו.


·       קופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד לתקרה של 70,913 ₪.


·       עצמאים יכולים להפקיד לקרן השתלמות עד תקרה של 18,480 ₪ אשר פטורים ממס רווח הון.


·       ילידי 1948, המנהלים פוליסת חיסכון זה הזמן להנות מהטבת המס לפי סעיף 125 ד' – פטור מהכנסה מריבית.


·       בעלי קופות גמל לפי תיקון 190 אשר כבר הפקידו במהלך שנת המס לקופה ו"סיימו" את ההפקדה לקצבה מזכה –

        ניתן להפקיד סכומים נוספים עד סוף שנה שיקלטו בקופה כקצבה מוכרת.

 

 

ביצועי מדדי מניות נבחרים לחודש נובמבר:


בחודש נובמבר מדד ת"א 125 עלה בכ 1.4% ות"א 35 עלה בכ 0.7%

 

בחודש נובמבר מדד S&P500 האמריקאי ירד בכ 0.8%

 

בחודש נובמבר מדד - STOXX600 האירופי ירד בכ 2.64%

 

בחודש נובמבר מדד- MSCI EM   ירד בכ 4.98%

 

 

ביצועי מדדי אג"ח נבחרים לחודש נובמבר:


בחודש נובמבר מדד תל בונד 60 ירד בכ 0.39%


בחודש נובמבר מדד אג"ח ממשלתי כללי עלה בכ 1.7%

 

בחודש נובמבר מדד תל בונד שקלי עלה  ב % 1.2

 

 

 

 כמו תמיד, המסר המרכזי ממני אליכם:


שוק ההון איננו צפוי ואיננו עובד בצורה לינארית. לא מדובר בתשואה מובטחת.

 יש להסתכל על השקעה בשוק ההון כהשקעה לטווח ארוך.