//קרנות ריט (REIT) ועסקאות נדל"ן

חבירה לעסקה יזמית כחלק מקבוצת משקיעים.

ההשקעה מקנה למשקיעים בשותפות בעלות ישירה בחברת הנכס ובהתאם לכך, מאפשרת ליהנות מרווחים יזמיים.
  
קיימים מגוון אפיקי השקעה ברמות סיכון שונות מסלול אקוויטי(הון) ומסלול חוב.

תפקידה של חברת optimalpoint   לבחור עבור לקוחותינו את בתי ההשקעות האלטרנטיביים האמינים והאיכותיים ביותר הפועלים באפיק השקעה זה.


כל עסקה עומדת בפני עצמה ועל מנת שתתקיים מבצעים ניתוח מעמיק של ייתכנות הפרויקט בחינה מעמיקה של היזם ניתוחי רגישות שונים, בחינת רמות הסיכון ומועדי סיום העסקה  קצרים ככל האפשר  - לכן יש לשקול בכובד ראש כל עסקה.