//קרנות גידור – Hedge Fund

קרן גידור הינה מכשיר פיננסי אשר בהגדרתה שואפת להשגת תשואה חיובית בכל מצב עולם, הן בשוק יורד והן בשוק עולה.

בקרן פועלת להשגת מטרתה תוך כדי נקיטת אסטרטגיות פיננסיות שונות, יחד עם שימוש במכשירים פיננסים מתקדמים.

קיימות לא מעט קרנות גידור בישראל ובעולם אשר כל אחת פועלת לפי אסטרטגיה שונה.

חלק מהאסטרטגיות בהן משתמשות הקרנות נקראות:


tactical trading 
equity long/short
Global Macro


קרנות הגידור לרוב מוזכרות בכלי התקשורת עקב שימוש שחלקן מבצעות בפוזיציה שנקראת "שורט".
יצירת רווח פיננסי כתוצאה מירידת ערך של נכס פיננסי אחר (מניה/מדד) וזאת על מנת לספק רווחים למשקיעיהן.


הקרן איננה פתוחה להשקעה של כלל הציבור ואיננה מגייסת על פי תשקיף שעבר אישור של הרגולטור - הרשות לני"ע.

לפיכך חשיפתה לרגולציה נמוכה מאפיקי השקעה אחרים.

הכניסה לקרנות גידור מוגבלת ל"משקיעים כשירים".