//קרנות אשראי והלוואת חברתיות P2P

בבדיקה שנערכה בסוף שנת 2020 נמצא כי מחצית מהאשראי במדינה לא מנוהל דרך המערכת הבנקאית, מתוך אותו צורך של עסקים הזקוקים להלוואות או הלוואת פרטיות

צמח וגדל בשנים האחרונות תחום האשראי החוץ בנקאי.

אפיקים אלו יכולים להוות פתרון למשקיע שמחפש גיוון בפורטפוליו הכולל, הקטנת החשיפה לשווקים הפיננסיים ופיזור ההשקעות על מגוון נוסף של השקעות.


תפקידה של חברת
optimalpoint   לאתר את הגופים המקצועיים ביותר,
שמספקים בטחונות גבוהים תוך פיזור הלוואות רחב.