//קרן השתלמות

מוצר ההשקעה והחיסכון הטוב ביותר שקיים.

 

קרן ההשתלמות ניתנת לתיאור כ- "מיכל פיננסי" אליו ניתן להפקיד או כשכיר (מדובר בהטבה שניתנת ע"י המעסיק) או כעצמאי (יש להציג אישור עוסק מורשה/עוסק פטור/עוסק זעיר)


הקרן מעניקה הטבות מס במעמד ההפקדה וגם מעניקה הטבה של פטור ממס רווח הון (עד תקרה מסוימת) במעמד משיכה.

בקרן שכירה העובד מחויב להפקיד לפחות שליש מחלקו של המעביד. האחוזים הנפוצים הם 2.5% עובד ו7.5% מעביד.


הכספים הינם הוניים וניתנים למשיכה שש שנים לאחר ההפקדה הראשונה, מרגע הפיכת הכספים לנזילים הקרן נשארת נזילה.

הרבה משקיעים רואים בקרן הנזילה כתיק השקעות הפטור ממס רווח הון.תקרות הפקדה והטבות מס בהפקדות לקרנות השתלמות לשנת 2022


שכירים


בעיני העובד - על חלק המעסיק ועד התקרה הקבועה בחוק (נכון לשנת 2022 שכר של כ 15,712 ₪ ) העובד לא משלם מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי.

בעיני המעביד - על חלק שמפקיד המעסיק - ההפקדה מוכרת לצרכי הוצאה בעסק.

פטור ממס רווחי הון במשיכה כדין הן על חלק העובד והן על חלק המעסיק ועד תקרת שכר מוטבת של כ 15,712 ₪ נכון לשנת 2022.


עצמאים


על פי סעיף 17(5א) בפקודת מס הכנסה, עצמאי יכול להפקיד אל קרן ההשתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו השנתית (עד תקרה של 270,000 ₪). כלומר הטבת הניכוי המקסימאלית היא 12,150 ₪.


פטור ממס רווחי הון במשיכה כדין עד תקרת שכר מוטבת של כ 18,960 ₪ נכון לשנת 2022.