//קופת גמל להשקעה

מוצר שראה אור בחודש אוקטובר 2016 וחולל מהפכה בענף הפיננסים.
קופת גמל מאפשרת חיסכון לכל מטרה במגוון רחב של רמות סיכון.

נכון שהשם "קופת גמל" מייצר חשש אודות נזילות הכספים, אבל להבדיל מקופת גמל רגילה הכספים שהופקדו במוצר זה הינם נזילים וניתנים למשיכה בכל זמן, כמובן בתשלום מס רווח הון של 25% על הרווח הריאלי.

לקופת הגמל קיימת תקרת ההפקדה השנתית (בשנת 2022 התקרה היא 72,616 ₪ לכל ת.ז)  

בשנים האחרונות קופת הגמל להשקעה מהווה אלטרנטיבה מעודפת לחסכונות באמצעות הוראות קבע (חיסכון חודשי שוטף) – הן לילדים/לנכדים והן לכאלו המפקידים את המקסימום האפשרי 72,616/12=6,051 ₪ 
להבדיל מחיסכון בפיקדונות בבנק אשר לא מניבים תשואה (כתוצאה מהריבית הנמוכה) כאשר החיסכון הינו לטווח ארוך וניתן להיחשף בקופת הגמל להשקעה למסלולי השקעה מוגברי סיכון גם פוטנציאל הרווח גדל.

יתרונות המוצר:


מסלולי השקעה מגוונים אשר מעבר ביניהם אינו מייצר אירוע מס - וכן ניוד של הקופה בין גופי השקעות שונים ללא אירוע מס.

דמי ניהול ברורים שקופים ונמוכים בייחס לחלופות הפיננסיות האחרות כאשר אין ריבוי עמלות להבדיל ממוצרים פיננסים מקבילים.

למעשה בתוך המכשיר הנזיל והנפלא הזה מסתתר יתרון אדיר, נקרא לו בשם "האופציה". 
אותה "אופציה" מאפשרת לי לקבל החלטה לא בעת פתיחת התוכנית, אלה כאשר המשקיע יגיע לפחות לגיל 60 ובקופת הגמל להשקעה כבר צבר סכום משמעותי יוכל המשקיע להחליט כי מעוניין למשוך את הכספים שלא בצורה של משיכת כספים נזילים (ותשלום מס של 25% על הרווח הריאלי) אלה בצורת משיכה של קצבה חודשית או אז מתקיימים שני יתרונות אדירים:

א.כל רווחי ההון שצבר המשקיע במהלך כל שנות ההשקעה במוצר - פטורים ממס 

ב.הקצבה עצמה שתקבל מכספי החיסכון בקופת הגמל להשקעה הינה קצבה שלא חייבת במס הכנסה (להבדיל מקרן 
פנסיה או ביטוח מנהלים רגיל)

מדובר בדרך נהדרת להגדלת הפנסיה העתידית.