//פוליסת חיסכון

 

מוצר שצובר פופולאריות גדולה מאוד בשנים האחרונות.  זהו תיק השקעות מנוהל בתוך פוליסת ביטוח חיים (ללא שום רכיב ביטוח) המאפשר השקעה במספר מסלולי השקעה ומעבר ביניהם אינו מייצר למשקיע אירוע מס.

יתרונות המוצר
א. איכות הנכסים מהם התיק מורכב, פוליסות חסכון משקיעות גם בנכסים ייחודים כמו נדל"ן מניב, תשתיות ועסקאות אשראי אשר ל"תיק מנוהל" רגולטורית אסור להשקיע בהן.

ב. שקיפות – הן ביצועי הפוליסה והן העלויות שקופות ללקוח. בהיבט העלות - אין ריבוי עמלות כמו בתיק מנוהל - עמלת קניה ומכירה, 
דמי משמרת וכן עלויות נוספות כאשר מנהל התיק משתמש במוצרים מובנים (קרנות נאמנות ותעודות סל), בפוליסת חסכון יש רק עמלה אחת שנקראת דמי ניהול.

ג. יתרון מיסויי (א)- דחיית מס - שינויים המתבצעים בניירות הערך בפוליסה ע"י מנהלי ההשקעות כמו גם שינויים יזומים ע"י הלקוח, 
שינוי רמת הסיכון (מעבר בין מסלולים) אינו גורם לאירוע מס.  מס רווח ההון ישולם רק בעת פדיון הפוליסה.

ד. יתרון מיסוי (ב) – סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה- 
יחיד שבשנת המס הגיעו הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס”ד-2004 (בסעיף קטן זה – גיל פרישת חובה), ובמועד הקובע מלאו לאחד מהם 55 שנים, זכאי לניכוי בסך של 13,800 ש”ח (נכון לשנת 2022) מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.

יחיד שבשנת המס הגיעו הוא ובן/בת זוגו לגיל פרישת חובה, ובמועד הקובע מלאו להם 55 שנים, זכאי, במקום הניכוי כאמור בפסקה (1), לניכוי בסך של 16,920 ש”ח מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.
מעבר לכך ישולם מס בגובה 25% ריאלי.