//ביטוח מנהלים

 

ביטוח מנהלים הינו מוצר חיסכון ארוך טווח ובו מתקיים חוזה מול חברת ביטוח.


להבדיל מקרן פנסיה אשר מורכבת מתקנון שניתן לשנות במהלך השנים, ביטוח המנהלים הינו חוזה שלא ניתן לשנות אל מול חברת הביטוח.

אחד היתרונות הגדולים בביטוחי המנהלים שנמכרו טרום שנת 2013 הוא שבחוזה הופיע "מקדם מובטח".

 

הסבר כללי מהו המקדם המובטח, המקדם הינו "המכנה" בפעולת החילוק שנבצע בין סך הצבירה בשקלים אליה הגעתי בגיל הפרישה (המונה) והתוצאה הינה הקצבה החודשית אותה יקבל העמית מחברת הביטוח עד לסוף ימיו.

ככל שביטוח המנהלים ישן יותר כך מקדם הקצבה בו נמוך יותר ולכן גם הקצבה שהעמית יקבל בו גדולה יותר.

יחד עם זאת חשוב לציין כי על פי רוב, פוליסות בהן המקדמים נמוכים מאופיינות בדמי ניהול גבוהים.


כיסויים נוספים בביטוח מנהלים:


להבדיל מקרן פנסיה, בביטוח המנהלים אין פנסיית שארים ובמקרה אסון שאריו של העמית יקבלו את הסכום שנצבר בביטוח המנהלים.

במידת הצורך קיימת אפשרות לקניית ביטוח חיים באופן פרטי להשלמת הכיסוי .


הגנה במקרה של אובדן כושר עבודה – קיימת אפשרות בתוך ביטוח המנהלים לקנות רכיב של אובדן כושר עבודה.

במידה ויש לכם ביטוח מנהלים, אני ממליץ בחום לבצע בדיקה של עלויות הביטוחים הקיימים בתוכו.


במקרים רבים  עלויות של ביטוחים אלו יקרים משמעותית, לעומת כיסויים דומים שניתן לקנות באופן פרטי שלא "בתוך" ביטוח המנהלים.