//קרן פנסיה

קרן פנסיה היא מוצר החיסכון לטווח ארוך הפופולארי ביותר בישראל.


בשנת 2016 הכריזה ממשלת ישראל על קרנות פנסיה "ברירת מחדל", אמירה זו למעשה ביססה את מעמד קרן הפנסיה כמוצר חיסכון ארוך טווח המוביל בישראל.

אחד הקריטריונים החשובים שהציבה המדינה לגופים המוסדיים בבקשתם להיקלט במסגרת המכרז כ"קרנות פנסיית ברירת המחדל" היא דמי ניהול הנמוכים.


וכך, בהינתן דמי ניהול נמוכים יחד עם יתרון משמעותי נוסף בצורת "אג"ח מיועדות" – איגרות חוב בתשואה מובטחת אשר המדינה מעניקה לקרנות הפנסיה. הפכו קרנות הפנסיה להיות הבחירה הראשונה של כעובד ומעביד.
במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2021 הועברה רפורמה, כי במהלך שנת 2022 תפסיק המדינה להנפיק "אג"ח מיועדות" וכלל הכספים בקרנות הפנסיה יושקעו בשוק ההון.
במסגרת הרפורמה המדינה תעניק הבטחת תשואה של 5.15% בשנה.  

 


לקרן הפנסיה נקלטים הכספים שהעובדים והמעסיקים חוסכים בכל חודש ולמעשה יש לנו שלוש סוגי הפקדות:

הפקדות עובד, הפקדות מעביד והפקדות לרכיב פיצויים.

 

קרן פנסיה עובדת בצורה על ערבות הדדית של כלל עמיתיה ופועלת על פי תקנון שמתעדכן אחת לתקופה.

 

לקרן הפנסיה ישנם שלושה תפקידים מרכזיים:

 

חיסכון לקצבה – קרן הפנסיה היא המקור המרכזי ממנו נשאף בעתיד לקבל קצבה.

מה גובה הקצבה שנקבל? כאשר נגיע לרגע הפרישה, סך הכספים שנצברו בקרן יחולקו במקדם הקצבה שיופיע בתקנון הקרן.

 

הגנה למקרה של (אובדן כושר עבודה) פנסיית נכות – הקרן בהתאם לשכר המבוטח (השכר שממנו נגזרות ההפרשות החודשיות לקרן הפנסיה) מבטחת אותנו במקרה של נכות, הכיסוי הינו עד 75% מהשכר המבוטח.

 

הגנה (למקרה מוות) פנסיית שארים – קרן הפנסיה מבטחת אותנו למקרה פטירה בו שאריו של המבוטח יקבלו קצבה חודשית במקרה אסון.