//מוצרי השקעה פנסיונים

קופת גמל

מוצר חיסכון ארוך טווח אשר להבדיל מקרן פנסיה וביטוח מנהלים לא מעניק הגנות של או ביטוחים שניתן להוסיף עליו למקרה של נכות ומוות. קופת הגמל מוגדרת כ"קרן לא משלמת לקצבה" כלומר ניתן לחסוך בה לגיל הפרישה אך בגיל הפרישה על מנת לקבל קצבה חודשית נאלץ להעביר את היתרה בקופה ל"קרן משלמת לקצבה" שזו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים זה מוצר חיסכון ארוך טווח ובו מתקיים חוזה מול חברת ביטוח. להבדיל מקרן פנסיה אשר מורכבת מתקנון שניתן לשנות במהלך השנים, ביטוח המנהלים חוזה שלא ניתן לשנות אל מול חברת הביטוח. אחד היתרונות הגדולים בביטוחי המנהלים שנמכרו טרום שנת 2013 היא שבחוזה הופיע מקדם מובטח.

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא המוצר חיסכון לטווח ארוך הפופולארי ביותר בישראל. בשנת 2016 הכריזה ממשלת ישראל על קרנות פנסיה ברירת מחדל, אמירה זו למעשה ביססה את מעמד קרן הפנסיה כמוצר חיסכון ארוך טווח המוביל בישראל.

קרן השתלמות

מוצר ההשקעה והחיסכון הטוב ביותר שיש לכם. קרן ההשתלמות למעשה היא מיכל פיננסי אליו ניתן להפקיד כשכיר (מדובר בהטבה שניתנת ע"י המעסיק) או כעצמאי (יש להציג אישור עוסק מורשה/עוסק פטור/עוסק זעיר) ומעניקה הטבות מס בעת ההפקדה וגם מעניקה הטבה של פטור ממס רווח הון (עד תקרה מסוימת) בעת משיכה.