//מוצרי השקעה פיננסים

תיק השקעות מנוהל

מכשיר פיננסי ותיק המאפשר ניהול כספים בשוק ההון מחשבון בנק על שם המשקיע (חשבון להשקעה) על ידי מתן ייפוי כוח למנהל התיק לבצע פעולות קניה ומכירת ניירות ערך בלבד. פעולות אלו מבוצעות במסגרת אפיון רמות הסיכון שבוצעו ונקבעו על ידי המשקיע. אצל היועצים בבנקים לרוב נראה "תיק מיועץ", מוצר דומה לתיק המנוהל, אך ההבדל הגדול הוא שיועץ ההשקעות מחויב בקבלת אישור מהלקוח בכל שינוי בתיק.

פוליסת חיסכון

מוצר שצובר פופולאריות גדולה מאוד בשנים האחרונות. זהו תיק השקעות מנוהל בתוך פוליסת ביטוח חיים (ללא שום רכיב ביטוח) המאפשר השקעה במספר מסלולי השקעה ומעבר ביניהם אינו מייצר למשקיע אירוע מס.

קופת גמל תיקון 190

בשנת 2012 פורסם תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. רק במהלך שנת 2014 החלו גופי ההשקעה השונים לתרגם את האמור בפקודה זו למוצר הפיננסי שצובר פופולאריות גדולה מאוד בקרב האוכלוסייה הייעודית.

קופת גמל להשקעה

מוצר שראה אור בחודש אוקטובר 2016 וחולל מהפכה בענף הפיננסים. קופת גמל מאפשרת חיסכון לכל מטרה במגוון רחב של רמות סיכון. נכון שהשם "קופת גמל" מייצר חשש אודות נזילות הכספים, אבל להבדיל מקופת גמל רגילה הכספים שהופקדו במוצר זה הינם נזילים וניתנים למשיכה בכל זמן, כמובן בתשלום מס רווח הון של 25% על הרווח הריאלי.